הפריה חוץ גופית לפי ההלכה

איך הפריה חוץ גופית נתפסת על פי ההלכה? האם זהו מותר והאם מתקיימת מצוות פריה ורביה ע"י זה?

תשובה

ראשית כל, יש לומר כי התוכן הנכתב כאן באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ורבני. תחום הפוריות  בכלל וההפריה חוץ גופית בפרט הוא אינדיבידואלי מאוד ולכל זוג יש את המאפיינים שלו, ולכן חשוב מאוד להתאים את אופי הטיפול לבעיית הזוג.  חשוב מאוד לא להתייחס אל הדברים הכתובים בתור הלכה למעשה וכדאי לפנות לאדם שגם מומחה בטיפולי פוריות וגם ירא שמיים על מנת שיוכל להעניק לכם את הייעוץ הנכון ביותר עבורכם בנוגע להפריה חוץ גופית (I.V.F) בראי הרפואה וההלכה.

ככלל, ילדים הנולדים מהפריה חוץ גופית (I.V.F) (כמובן, מזרע של הבעל וביצית של האשה) דינם כמו שנולדו מהזרעה מלאכותית שלרוב הפוסקים קיימו בזה מצוות פריה ורבייה. וזו דעת רוב הפוסקים שקיים בבן זה מצוות פריה ורבייה, כך מבואר שזו דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל ב'שלחן שלמה' (ערכי רפואה חלק ג' עמוד פ"ב, צ"ט) שכתב שהוא בנו לכל דבריו (ועיי"ש לגבי השאלה אם פוטר מחליצה).

וכן כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א במכתב (העתיד להתפרסם בעז"ה ב'תשובות והנהגות' חלק ו') שאדם שברור שסיכויו קלושים להוליד באופן טבעי ונצרך לעבור טיפולי פוריות

טיפולי פוריות
, ודאי שאם הוליד ע"י מבחנה הוא בנו גמור לכל דבר (ואשתו אינה זקוקה לחליצה) ואם כן ברור שמקיים מצוות פריה ורביה. והביא שם את מכתבו הגר"ש ואזנר שליט"א (מיום כ"ג באלול התש"ע) שמי שהוליד ע"י מבחנה (בטיפולי הפריה חוץ גופית –IVF ) "על פי התורה יחוס הילדים הנ"ל להוריהם כבנו ובתו לכל דבר ומקיימים בזה מצוות פריה ורביה, וכן מלין אותם ביום השמיני ביום השבת, וח"ו להוציא לעז עליהם" וכן ראה בשו"ת שבט הלוי (חלק ט' סימן ר"ט, וחלק ח' סימן רנ"א י"א). ואף הגרי"ש אלישיב זצ"ל (במכתב מתאריך כ"ג תשרי התשע"א) הצטרף למכתבו של הגר"ש ואזנר שליט"א להכשיר ילדים אלו ללא פקפוק.

לקבלת ייעוץ רפואי והלכתי צרו קשר עוד היום עם הרב משה שלזינגר שליט"א  prichaim@netvision.net.il

@netvision.net.il

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

רפואה, הלכה ופסיכולוגיה

יוני 22, 2015
על הרב שלזינגר, אשר קיבל את אות הנשיא לשנת תשע"ה, נעשתה כתבה באתר האינטרנט וואלה! המסקרת את פועלו במהלך השנים. לצפייה בכתבה לחצו כאן

אות הנשיא לרב שלזינגר

יוני 22, 2015
הרב שלזינגר קיבל את אות הנשיא להתנדבות לשנת תשע"ה.  "התרגשתי מכך שגם הציבור הכללי מכיר בחשיבות, מבין עד כמה זה עוזר וכמה זה חשוב לעודד את הקושי שעוברים הזוגות" אומר הרב  "מי שלא חווה את זה, לעולם לא יוכל להבין את זה. לפעמים הבעיה היא לא רק של הזוג, אלא גם הסביבה כולה, המשפחה והחברים. אתה צריך לדעת איך לכוון זוג גם בכיוון הזה". החלום שלי הוא שבכל בית יהודי יהיה ילד יהודי, והרבה ילדים יהודים"